Wycinka drzew

Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest wcześniejsze rozeznanie, kontrolowane są wszystkie strony drzewa od czubka aż do korzeni, w celu oceny potencjalnych zagrożeń. Dokonuję również rozeznania miejsca pracy, aby ewentualnie zabezpieczyć teren oraz odpowiednio przygotować sprzęt. Oceny stanu bezpieczeństwa dokonuję również w czasie pracy, gdyż niektóre zagrożenia mogą być ukryte w koronie i nie było ich widać z ziemi.

W niektórych przypadkach, gdy wspinaczka  okaże się niebezpieczna, koniecznym może stać się wykorzystanie drzewa sąsiadującego. Kolejną opcją, jeśli zagospodarowanie terenu na to pozwala, jest całkowite położenie drzewa niebezpiecznego, i dopiero na parterze uporanie się z koroną. W nielicznych przypadkach należy całkowicie zrezygnować ze wspinaczki, z wyłącznym wykorzystaniem podnośnika koszowego.

Drzewa wycinane są począwszy od korony, a wszystkie ścięte konary opuszczane są podwiązane na linach dzięki czemu nie uszkodzą roślinności znajdującej się w strefie spadu.