Wycena usług

W tym zawodzie stworzenie jednolitego cennika to ciężka sprawa. Wszystkie drzewa, nie zależnie od gatunku i wykonywanej na nich usługi mają zbyt różnorodną budowę, by móc podać klarowną, znormalizowaną cenę. Aby więc nie podawać przybliżonych kwot, które po wykonaniu roboty mogłyby się okazać nieadekwatne do faktycznie wykonanej pracy do każdego zlecenia podchodzę osobiście.

Każdorazowo przed przyjęciem zlecenia przyjeżdżam na miejsce pracy i dopiero po naocznym rozeznaniu oceniam jaki będzie koszt wykonania u Państwa poleconego zadania.

W celu wstępnej wyceny istnieje możliwość przesłania  na maila info@wyrwidab.com:

  • zdjęcia drzew, krzewów na których mają być prowadzone czynności
  • rodzaju usługi jaka ma być świadczona – np: wycinka drzewa, redukcja koron
  • obwód pnia w centymetrach około 1,3 metra nad ziemią.
    (w przypadku gdy drzewo poniżej tej wysokości ma, kilka odnóg należy podać obwód każdej z osobna)

Mając te informację będę mógł Państwu podać kwotę, która może nie okazać się jeszcze ostateczną, ale będzie to kwota mocno z nią zbliżona.