Redukcja koron drzew

Podobnie jak przy wycince drzew, podczas redukcji koron konieczne są staranne oględziny z ziemi w celu wykrycia zagrożeń, następnie inspekcja miejsca pracy. Dokładnym oględzinom poddawana jest korona pielęgnowanego drzewa podczas wspinaczki i podczas pracy. Oceniając miejsce pracy należy wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się w strefie pracy ludzi lub zwierząt a nawet pojazdów.

Podczas redukcji koron oceniany jest stan drzewa, począwszy od korzeni, przez pień do korony. Dopiero taki przegląd pozwoli na wyznaczenie zakresu prac i stwierdzenia czy pielęgnacja jest wystarczającym zabiegiem, czy może konieczna będzie wycinka.